HSP - Hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve jongeren en volwassenen zijn gevoeliger voor indrukken en prikkels. We zouden kunnen zeggen dat HSP-ers heel gevoelige antennes hebben, waarmee ze de wereld waarnemen. Hun zintuigelijke en emotionele prikkels worden minder gefilterd, waardoor ze alles intenser ervaren dan gemiddeld.

Hoogsensitieve mensen kunnen last ondervinden van deze gevoelige antennes. Door een teveel aan indrukken raakt het systeem overbelast. Deze overprikkeling brengt stress, chronische vermoeidheid, hyperactiviteit of zelfs kwaadheid met zich mee.

Kenmerken:

Zintuiglijke HSP kenmerken:

 • Geluiden worden snel als 'te hard' noemen. Vaak hebben ze moeite met hoge en lage aanhoudende geluiden.
 • Fel licht wordt moeilijk verdragen. Vaak wordt er een zonnebril gedragen. Sommige HSP-ers hebben ook last van drukke visuele patronen met veel kleur.
 • Overgevoelige tastzin. Last hebben van naden, stiksels, wol en etiketten. Niet graag aangeraakt worden.
 • Overgevoelige reukzin. Last hebben van sterke parfums of last hebben van bepaalde lichaamsgeuren.
 • Duizelig worden van veel beweging. Sommigen houden niet van pretparken en schommels.

Emotionele HSP kenmerken:

 • Goed in het aanvoelen van stemmingen en emoties van anderen. Ze hebben een sterke intuïtie en zitten er zelden naast als het gaat om mensen aan te voelen.
 • Gevoelens van anderen begrijpen en deze overnemen.
 • Graag observeren, kan eerder verlegen overkomen.
 • Moeite hebben met (zelf) structureren en organiseren of hier juist sterk in uitblinken.
 • Groot verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel. Ze zijn zeer sterk gesteld op waarheid.
 • Sterke binding met de natuur.

Therapie en begeleiding van hoog sensitieve personen

De therapie richt zich naar de klachten van de hoog sensitieve persoon.

Er wordt psycho-educatie aangeboden en samen wordt er gekeken hoe de hoog sensitieve persoon meer vat kan krijgen op zijn/haar problematiek. De therapie is erop gericht om de eigen competenties van de cliënt te verhogen, ongemakken te verminderen en stapje per stapje nieuwe situaties te verkennen op tempo van de cliënt.

Contacteer me voor een afspraak of voor meer informatie.