Samen op zoek naar een antwoord

Ik begeleid volwassenen en jongeren (vanaf 13 jaar) die persoonlijk of in hun omgeving problemen ervaren met:

We beginnen met een kennismakingsgesprek en maken tijd en ruimte voor jouw verhaal of jouw specifieke vraag. Als we beslissen samen verder te gaan dan wordt een begeleidingstraject opgemaakt.

De psychotherapie (gesprekstherapie) kent een cognitief gedragsmatige en oplossingsgerichte invalshoek. Heb je te kampen met spanning en stress dan kun jij bij mij ook terecht voor lichaamsgerichte therapie. Ik help je graag in het aanleren van een aantal oefeningen die jou helpen om die spanning en stress los te laten.

Binnen mijn therapeutisch werk neem ik de houding van gids aan waarbij ik jou stimuleer je eigen antwoord te zoeken en je eigen specifieke weg te bewandelen. De begeleiding vormt een plaats waar je jezelf mag zijn zoals je bent en waar je niet veroordeeld wordt als je vindt dat je opnieuw dezelfde fout maakt.