Gespreks- en psychotherapie

Individuele gesprekstherapie wordt aangeboden aan volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Tijdens de therapie wordt er zowel aandacht besteed aan je klachten en problemen als aan je sterktes en kwaliteiten.

Als eerste stap wordt een kennismakingsgesprek vastgelegd waarbij jouw hulpvraag centraal staat. Samen met jou wordt er gekeken naar wat je wil en hoe we dit doel kunnen bereiken. Als cliënt kan je mee bepalen welke therapeutische interventies het best bij jouw hulpvraag aansluiten. Waar je naartoe wil.

  • Ik werk vanuit een oplossingsgerichte en cognitief gedragsmatige invalshoek.
  • Aan mensen met traumatische ervaringen kan EMDR aangeboden worden. EMDR is een therapeutische benadering. Het helpt om pijnlijke, schokkende, beangstigende en vervelende gebeurtenissen een plaatst te leren geven.

Naast de cliënt zelf zijn ook de partner, ouders of andere steunfiguren welkom met hun vragen en bezorgdheden. Het langdurig steun bieden kan immers zwaar wegen op jezelf en op de omgeving. Tijdens deze gesprekken is er plaats voor jouw verhaal en wordt er info, advies en ondersteuning geboden.