Gespreks- en psychotherapie

Ik werk met volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Tijdens gesprekstherapie wordt er zowel aandacht besteed aan je klachten en problemen als aan je sterktes en kwaliteiten.

We beginnen met een kennismakingsgesprek waar jouw hulpvraag centraal staat. We kijken samen naar wat je wil en hoe we dit doel kunnen bereiken. Als cliënt bepaal je mee welke therapeutische interventies het best bij jouw hulpvraag aansluiten.

Oplossingsgericht

Ik werk vanuit een oplossingsgerichte invalshoek. Oplossingsgerichte gesprekstherapie legt de focus niet zozeer op het probleem zelf maar op wat we met het probleem kunnen doen. Zo helpen we jou om vooruit te kijken en je toekomst opnieuw in handen te nemen.

We gebruiken hierbij oplossingsgerichte vragen zoals:

  • Waar hoop je op? Want hoop geeft kracht om veranderingen aan te gaan.
  • Wat werkt er al? Want wat goed gaat, willen we behouden?
  • Wat zou een klein teken van vooruitgang voor jou zijn? Want vele kleine stapjes maken een groot verschil.
  • Stel dat je morgen vroeg wakker wordt na een goede nachtrust. En bij het opstaan merk je dat jouw probleem opgelost is. Wat zou er dan anders voor jou zijn?

Jij en jouw omgeving

Naast de cliënt zelf zijn ook de partner, ouders of andere steunfiguren welkom met hun vragen en bezorgdheden. Het langdurig steun bieden kan immers zwaar wegen op jezelf en op je omgeving. Tijdens deze gesprekken is er plaats voor jouw verhaal en wordt er info, advies en ondersteuning geboden.

Wens je echter samen met je partner of gezinslid een langdurig traject aan te gaan, dan verwijs ik door naar een collega relatie- of familietherapeut.

Om een begeleiding te starten kan je me contacteren voor een afspraak. We beginnen steeds met een kennismakingsgesprek.