Spanning & stress

Stress is een normale lichamelijke reactie op bedreiging en gevaar. Wanneer ons brein zich bedreigd voelt, produceert ons lichaam stresshormonen. Die zorgen ervoor dat we heel snel kunnen reageren zonder dat we hierbij moeten nadenken. We worden meer alert en krijgen extra kracht.

Stress heeft een heel negatieve bijklank maar is een natuurlijk mechanisme. Het zorgt ervoor dat we op korte termijn grote prestaties aankunnen. Na zo een prestatie herstelt ons lichaam betrekkelijk snel.

Langdurige stress

Wordt ons leven een langdurige aaneenschakeling van stressmomenten, dan heeft ons lichaam en zenuwstelsel het moeilijker om een evenwicht te behouden. We raken over geactiveerd en we kunnen geen rust meer vinden. Ons zenuwstelsel heeft de gaspedaal ingeduwd en vindt het remsysteem niet meer terug.

Je kan geen rust meer vinden.

Stress heeft een emotionele component en een lichamelijke component. Het kan leiden tot verstoorde gedachten, problemen met emotie regulatie en allerhande lichamelijke klachten.

Stress kan ook een lichamelijke oorzaak hebben zoals bijvoorbeeld bij pijn. Pijn geeft stress. Het brengt je in een gespannen toestand van kwetsbaarheid en onzekerheid. Voor ons brein voelt pijn als bedreigend en onveilig.

Stress therapie

In stress therapie brengen we de lichamelijke en emotionele stress in kaart. We gaan aan de slag met jouw activatie- en remsysteem zodat jouw zenuwstelsel opnieuw kan stabiliseren. We brengen stressvreters in kaart en staan stil bij stressmanagement en ontspanningsoefeningen.

Als de stress symptomen te maken hebben met traumatische gebeurtenissen of met chronische pijn kan EMDR therapie soelaas bieden. Indien gewenst gebruiken we ook lichaamsgerichte therapie of TRE therapie om stress symptomen te verminderen.

Om een begeleiding te starten kan je me contacteren voor een afspraak. We beginnen steeds met een kennismakingsgesprek.