Trauma

Het woord trauma verwijst naar verwonding. We zijn vooral bekend met lichamelijke trauma's zoals een been breken of een enkel blesseren. Naast een lichamelijk trauma kan je ook een psychisch trauma oplopen.

Een psychisch trauma wordt veroorzaakt door eenmalig of herhaaldelijke levenservaringen die zo overweldigend zijn dat onze hersenen niet in staat zijn om de info te verwerken. Deze gebeurtenissen worden opgeslagen als nare herinneringen.

Je kan ook een trauma oplopen door zelf gebeurtenissen mee te maken, door er getuige van te zijn of door herhaaldelijk te luisteren naar mensen die deze trauma's meegemaakt hebben. Mensen die werken binnen de hulpverlening kunnen last hebben van deze secundaire traumatisatie.

Op termijn kan zo een traumatische ervaring leiden tot verscheidene klachten. De traumatische ervaring kan je gevoel van veiligheid wegnemen waardoor je je hulpeloos, verdrietig, boos en machteloos voelt. Het kan ook je lichaam helemaal uit evenwicht halen.

Kenmerken:

Een traumatische ervaring laat een indruk na op mensen. Zo kan je sinds het gebeuren meer last hebben van:

 • Nachtmerries, nare en opdringerige gedachten.
 • Tics en dwang.
 • Knagend gevoel van gevaar waardoor je nerveus en super alert reageert.
 • Allerhande lichamelijke klachten zoals o.a. hartkloppingen, bloeddrukproblemen, ontstekingen, immuundeficiënties, gastro -intestinale problemen en pijn.
 • Concentratieproblemen, het niet meer kunnen herinneren van gebeurtenissen uit een bepaalde periode. Herinneringen lijken weggevaagd.
 • Gevoel van verwarring.
 • Geheugenverlies en vergeetachtigheid.
 • Last van indringende beelden die je niet loslaten en vaak fysieke reacties veroorzaken.
 • Emotieschommelingen zoals angst en kwaadheid, gevoelens van schuld en schaamte, huilbuien.
 • Verdoofd voelen, alsof dat jezelf of de wereld rondom je niet echt zijn.
 • Onvermogen om lief te hebben, wantrouwig.

Traumatherapie en traumabegeleiding:

Een traumatische ervaring beïnvloedt lichaam en geest. Om die reden werk ik zowel op lichamelijk vlak als op psychisch emotioneel vlak. Net zoals het herstellen van een beenbreuk tijd vraagt, vraagt ook het herstellen van een psychisch trauma tijd. Binnen de traumatherapie krijg je de tijd om op eigen tempo met die nare gebeurtenissen aan de slag te gaan.

Eerst gaan we de klachten in kaart brengen en helpen we jou deze te stabiliseren. Er wordt met de aanwezige stress gewerkt en er worden specifieke ontspanningsoefeningen aangeboden die de klachten helpen verminderen. In een latere fase van traumabegeleiding komt het verwerken van herinneringen en gevoelens die verbonden zijn aan de traumatische ervaring aan bod.

Via oplossingsgerichte vragen en door aandacht te geven aan de kleinste stapjes die je zet, help je jezelf om het trauma in het verleden te gaan plaatsen. Zo krijg je opnieuw energie om te leven en vooruit te kijken. Er kunnen verscheidene technieken gebruikt worden waaronder schrijfopdrachten, EMDR en TRE.

Contacteer me voor een afspraak of voor meer informatie.