Trauma

Het woord trauma verwijst naar verwonding. We zijn vooral bekend met lichamelijke trauma's zoals een been breken of een enkel blesseren. Maar je kan ook een psychisch trauma oplopen.

Hoe ontstaat een trauma?

Een (psychisch) trauma wordt veroorzaakt door eenmalige of herhaaldelijke levenservaringen die zo overweldigend of bedreigend zijn dat ons zenuwstelsel niet in staat is om de info te verwerken.

Ons brein loopt als het ware vast en gaat daarom in overlevingsmodus. De onverwerkte ervaring leidt tot vechten, vluchten of bevriezen.

Je kan een trauma oplopen door zelf gebeurtenissen mee te maken, door er getuige van te zijn maar ook door herhaaldelijk te luisteren naar mensen die jou traumatische verhalen vertellen.

Gevolgen van een trauma

Een (psychisch) trauma is een (psychische) verwonding van je zenuwstelsel. Een kwetsuur, zoals je een spier kan forceren tijdens een sportactiviteit. Je brein probeert gewoonlijk op twee manieren om te gaan met dit trauma:

Een toestand van hyper-arousal: je brein gaat in de hoogste versnelling. Je voelt onrust en spanning in je lichaam. Je bent waakzamer 's nachts of je kan last hebben van nachtmerries. Het gebeuren blijft zich herhalen als gedachten of beelden in je hoofd. Je concentratie en focus is verstoord.

De tweede manier is een toestand van hypo-arousal: je brein gaat in een tragere modus. Je kan je verzwaard voelen. Je lijkt verdoofd, voelt weinig energie en je spijsvertering is verstoord. Je sluit je af en je kan last hebben van negatieve gedachten.

Trauma verwerken met traumatherapie

Een traumatische ervaring beïnvloedt lichaam en geest. Om die reden werk ik zowel op lichamelijk vlak als op psychisch emotioneel vlak. Net zoals het herstellen van een beenbreuk tijd vraagt, vraagt ook het herstellen van een psychisch trauma tijd. Binnen de traumatherapie krijg je de tijd om op eigen tempo met die nare gebeurtenissen aan de slag te gaan.

We werken op lichamelijk en op emotioneel vlak.

Eerst gaan we de klachten in kaart brengen en helpen we jou deze te stabiliseren. Er wordt met de aanwezige stress gewerkt en er worden specifieke ontspanningsoefeningen aangeboden die de klachten helpen verminderen.

In een latere fase van traumabegeleiding komt het verwerken van herinneringen en gevoelens die verbonden zijn aan de traumatische ervaring aan bod.

Via oplossingsgerichte vragen en door aandacht te geven aan de kleinste stapjes die je zet, help je jezelf om het trauma in het verleden te gaan plaatsen. Zo krijg je opnieuw energie om te leven en vooruit te kijken. Er kunnen verscheidene technieken gebruikt worden waaronder schrijfopdrachten, EMDR therapie en TRE therapie.

Om een begeleiding te starten kan je me contacteren voor een afspraak. We beginnen steeds met een kennismakingsgesprek.