Over mij

Ik ben Katrien De Waele en heb reeds geruime tijd een zelfstandige praktijk voor gesprekstherapie en lichamelijk therapie in mijn thuisstad Aalst.

Katrien de Waele, psychotherapeut en coach in Aalst

Ik ben lid van:

  • VVDO: Vlaamse Vereniging van deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching
  • BVRGS: Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling
  • BWP: Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie
  • EMDR Belgium
  • TRE International

Ik ben bachelor in de psychiatrisch verpleegkunde en master in de criminologische wetenschappen.

Daarna ben ik me verder gaan specialiseren in psychotherapie. Ik heb de 4-jarige opleiding oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzybski Instituut (Brugge) gevolgd.

Inzake traumatherapie heb ik mijn certificaat van EMDR Practitioner en TRE (Trauma Releasing extercises) Provider behaald.

Loopbaan

Ik ben afgestudeerd als bachelor in de psychiatrisch verpleegkunde en master in de criminologische wetenschappen. Na mijn studies koos ik voor de therapeutische richting en ging ik een tijdje binnen de psychiatrie aan het werk.

Ik heb 14 jaar bij Kompas vzw, behandelingscentrum voor druggebruikers gewerkt waar ik psychotherapie en begeleiding gaf aan jongeren, volwassenen en gezinnen die geconfronteerd werden met een verslavingsproblematiek, al dan niet in combinatie met psychiatrische problematiek.

Sinds 2011 heb ik een zelfstandige praktijk.

Werkmethode

Binnen mijn therapeutisch werk neem ik de houding van gids aan waarbij ik jou stimuleer je eigen antwoord te zoeken en je eigen specifieke weg te bewandelen. De begeleiding vormt een plaats waar je jezelf mag zijn zoals je bent en waar je niet veroordeeld wordt als je vindt dat je opnieuw dezelfde fout maakt

Ik werk voornamelijk oplossingsgericht en cognitief gedragsmatig. Voor bepaalde problematieken kan ik lichaamsgerichte therapie en oefeningen aanbieden die stress en spanning helpen verlichten.

Contactinfo