Kwaadheid, woede en agressie

Ik begeleid mensen die problemen hebben met kwaadheid, woede en agressie. In de agressie therapie leer je beheersing en controle. We maken een onderscheid tussen kwaadheid enerzijds en woede en agressie anderzijds.

Kwaadheid

Kwaadheid of boosheid kunnen we omschrijven als emoties, net zoals vrolijkheid en verdriet emoties zijn. Deze emoties horen bij het leven, het zijn natuurlijke reacties van je lichaam.

Boos worden is een soort overlevingsmechanisme. Het helpt je jezelf te beschermen tegen gevaar door aan te vallen, je grens duidelijk te maken of energie vrij te maken.

We hebben niet steeds controle over het ontstaan van onze kwaadheid, maar we kunnen leren controleren hoe we met onze kwaadheid omgaan.

Woede en agressie

Woede ontstaat als je de controle verliest over je kwaadheid. Het is een zeer heftige emotie. Wanneer je woedend reageert, verlies je controle: schelden, briesen, vechten, dingen in het rond gooien of jezelf straffen door met je vuist tegen een muur te slaan. Dit gedrag, je reactie op je woede is agressie.

Woede is de emotie.
Agressie is het gedrag (dat uit deze emotie volgt).

Agressie kan veel kapot maken. Het brengt fysieke of emotionele schade toe aan jezelf, aan anderen of aan materiaal. Het maakt relaties moeilijker waardoor je het gevoel van verbondenheid verliest. Het gaat aan je vreten zoals schuld en schaamte dat doen.

Maar agressie hoeft niet altijd in een negatief daglicht geplaatst te worden. Agressie betekent ook vechtlust. En om je doelen in het leven te bereiken heb je een zekere mate van vechtlust nodig. Het helpt je volhouden en doorzetten.

Soms lijkt het alsof agressie zomaar opduikt, maar mensen worden niet zomaar agressief. Vaak is er een onderliggende reden zoals angst, irritatie, frustraties, onmacht of onduidelijkheid. Ook alcohol- en druggebruik kunnen controle over emoties verminderen waardoor je sneller agressief kan worden.

Kenmerken van woede en agressie

Woede en agressie kan je herkennen als één of meerdere van onderstaande elementen aanwezig zijn:

  • Warm krijgen.
  • Snellere hartslag.
  • Hogere spierspanning zoals knikkende knieën, vuisten maken.
  • Jezelf groot maken en ijsberen (over en weer lopen).
  • Ongeduldig worden door bijvoorbeeld met de vingers te trommelen.
  • Snellere gedachten hebben en vasthangen in bepaalde gedachten (fixatie) waardoor je steeds weer hetzelfde zegt (doordrammen).
  • ...

Agressie therapie en beheersing

Ik begeleid mensen die problemen ervaren met impulscontrole en agressie. Ik werk met mannen en vrouwen, volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

We werken aan het verbeteren van je zelfbeheersing en het controleren en reguleren van je emoties. Je leert om te gaan met stressoren en je gevoel van innerlijke rust te verhogen.

Om een begeleiding te starten kan je me contacteren voor een afspraak. We beginnen steeds met een kennismakingsgesprek.