EMDR therapie

EMDR staat voor Eye Movement en Desensitisation Reprocessing en is een therapie voor traumaverwerking, ontwikkeld door Francine Shapiro, een Amerikaanse psychologe.

Voor wie

EMDR therapie kan helpen bij het verwerken van allerhande negatieve en enge levenservaringen. Dit kan gaan over storende herinneringen en traumatische ervaringen.

Het kan toegepast worden wanneer je slachtoffer of getuige bent van misbruik, pesten, geweldincidenten, ongelukken, rampspoed en ziekte. Verder kan het ook een hulpmiddel zijn bij het verwerken van verlieservaringen, hechtingsproblemen en vroegkinderlijke trauma's.

Plan van aanpak

Een EMDR therapie start steeds met een kennismakingsgesprek waarin we jouw klachten in kaart brengen. We maken een plan van aanpak op. In dit plan werken we met het verleden, het heden en de toekomst.

We besteden aandacht besteed aan de onderliggende oorzaken van jouw klachten. We leggen een link met ervaringen uit het verleden en kijken hoe we triggers in het heden kunnen stabiliseren. Ten slotte kijken we ook naar een gewenst toekomstperspectief.

EMDR therapie

Tijdens de EMDR behandeling wordt er een verwerkingsproces op gang gebracht. We werken met gedachtenpatronen, emoties met de bijhorende lichaamsreacties en (herinnerings)beelden. Stap per stap werken we op een veilige manier toe naar een herkadering en verwerking van enge herinneringen en traumatische ervaringen.

We brengen het verwerkingsproces op gang.

Op deze manier krijgt traumatische informatie minder kracht en gaat hun emotionele lading vervagen. Beetje bij beetje slaag je er in om - onder begeleiding - jezelf te bevrijden van vervelende dingen uit het verleden.

Ik ben een erkend EMDR practitioner. Ben je geïnteresseerd? Dan kan je steeds een EMDR kennismakingsgesprek vastleggen waarin de toepassing van de therapie uitgelegd wordt. Meer info over EMDR dan kan je ook terugvinden op www.emdr-belgium.be.

Om een begeleiding te starten kan je me contacteren voor een afspraak. We beginnen steeds met een kennismakingsgesprek.